แคตตาล็อกออนไลน์

  • บริการ site survey ราคาถูก

    ภราพัช กรุ๊ป : 𝙥𝙝𝙖𝙧𝙖𝙥𝙖𝙩 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙩𝙧𝙪𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙘𝙤.,𝙡𝙩𝙙 ตำแหน่งที่ตั้ง ของสถานที่ทำงานมีความสำคัญสูงสุด สถานที่ตั้งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการทำงาน และสำหรับการเลือกสถานที่ทำงานในอนาคตด้วยเช่นกัน ระยะเวลาเฉลี่ยที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการเดินทางไป-กลับที่ทำงานในปัจจุบันคือ 60 นาที สถานที่ทำงานกับจุดบริการขนส่งมวลชนนั้น สำคัญมากต่อการพิจารณาที่ทำงานใหม่ รวมถึงส่วนเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนด้วยเช่นกัน รับสำรวจสถานที่ตั้งที่เหมาะสมกับการตั้งออฟฟิศ สำนักงาน เพื่อความน่าเชื่อถือ และถูกหลักฮวงจุ้ยเพิ่มความเป็นสิริมงคล บริการออกแบบสำนักงานให้ได้รับความนใจ โดดเด่น สะดุดตาผู้ที่ผ่านไปมา รับตกแต่งออฟฟิศสำนักงาน ให้สามารถพร้อมใช้ หรือพร้อมบริการได้เลยแบบเบร็ดเสร็จ

    หมวดหมู่ : ผู้ออกแบบตกแต่งภายใน

    ดูรายละเอียด